Semestr I

Lp. Nazwa przedmiotu liczba h
1 Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych – zagadnienia ogólne 14w
2 Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne – regulacje prawne 10w
3 Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne 10w
4 Dokumentowanie postępowania przetargowego 8ćw
5 Umowy w sprawach o zamówienie publiczne 8ćw
6 System kontroli zamówień publicznych 6ćw
7 Środki ochrony prawnej 10ćw
8 Orzecznictwo w zamówieniach publicznych 10ćw
9 Przepisy szczególne w zamówieniach publicznych 8ćw
10 System zamówień publicznych w prawie UE 4w
11 Nowe podejście do zamówień publicznych 8w
Suma godzin Ogółem     96
  

Semestr II

Lp. Nazwa przedmiotu ECTS
1 Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne – regulacje prawne 8ćw
2 Prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne 8ćw
3 Dokumentowanie postępowania przetargowego 8ćw
4 Kompetencje i kwalifikacje specjalisty ds. zamówień publicznych 2w4ćw
5 Zamówienia sektorowe 4ćw
6 Wprowadzenie do partnerstwa publiczno-prywatnego 16w4ćw
7 Regulacje prawne PPP i charakterystyka transakcji PPP 8ćw
8 Finanse publiczne 8w6ćw
9 Polityka regionalna UE 2w8ćw
10 Techniki prowadzenia negocjacji 8ćw
11 Seminarium dyplomowe 10ćw
Suma godzin Ogółem     104