4 września 2017

Termin składania podań upływa w dniu 08.10.2015. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na studiach obowiązuje limit 20 miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.