Studia są kierowane do osób:

  • legitymujących się wykształceniem wyższym,
  • zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i odpowiedzialnych za inwestycje publiczne
  • współpracujących z szeroko rozumianym sektorem finansów publicznych, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego (np. zatrudnionych w jednostkach i zakładach budżetowych, szkołach, szpitalach)
  • menedżerów firm współpracujących z w/w podmiotami
  • kadry zarządzającej, inwestorów, architektów
Skierowane są także do podmiotów funkcjonujących w zamówieniach sektorowych oraz do podmiotów ubiegających się o środki z Unii Europejskiej.