Nasze zalety

Dogodne terminy zajęć

Studia podyplomowe w Poznaniu na kierunku Zamówienia Publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne realizowane są w formie sobotnio-niedzielnych zjazdów maksymalnie 2 razy w miesiącu. Studia trwają 2 semestry i obejmują łącznie 200 godzin dydaktycznych.

Atrakcyjna lokalizacja

Wygodna lokalizacja w centrum Poznania, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Umiejscowienie zapewnia dogodny dojazd z dworca PKP oraz PKS. Kilka minut pieszo do najbliższego przystanku tramwajowego.

Renoma i marka

Wybierając studia podyplomowe na Politechnice Poznańskiej, inwestujesz we własny rozwój. To możliwość nauki na jednej z najbardziej znanych uczelni w Polsce, oferującej nowoczesne kształcenie z zachowaniem wieloletnich tradycji.

Studia pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Dlaczego warto nas wybrać?

Korzyści finansowe i społeczne

Działamy najdłużej na rynku w Wielkopolsce i jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy patronat Urzędu Zamówień Publicznych.
Oferujemy także najkorzystniejszą relację jakości do ceny na rynku. Za najniższą na rynku cenę proponujemy najwięcej godzin dydaktycznych.

Optymalizacja potrzeb

Tylko u nas poza kompleksową wiedzą zamówień publicznych można uzyskać profesjonalną wiedzę z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto proponujemy zajęcia w małych grupach w modułach nieprzekraczających 8 godzin dziennie.

Szerokie spektrum odbiorców

Mamy największe doświadczenie w Wielkopolsce w zakresie przekazywania wiedzy różnym grupom odbiorców. Gwarantujemy zadowolenie nie tylko Zamawiających i Wykonawców ale również osób, które dotychczas nie miały styczności z rynkiem zamówień publicznych

Profesjonalna kadra

Zajęcia na studiach prowadzi przyjazna i profesjonalnie przygotowana kadra specjalistów (uznani prawnicy i praktycy) wsparta doświadczonymi dydaktykami z tytułami naukowymi w zakresie zamówień publicznych. Zapewnia ona uzyskanie najwyższych kompetencji i wiedzy w ramach realizowanego programu kształcenia.

Czym są studia Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne?

Studia podyplomowe na kierunku Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne w Poznaniu są kierowane do osób z wyższym wykształceniem, które chcą zdobywać oraz poszerzać wiedzę na temat przepisów dotyczących realizacji przedsięwzięć z wykorzystaniem różnych metod finansowania. Uczestnik zajęć pozna najnowsze rozwiązania w zakresie ww. tematyki.

To kierunek dla osób współpracujących przy projektach zamówień publicznych lub PPP oraz pracujących zarówno w organach zamawiających, jak i wykonujących. Zamawiający zdobędą wiedzę obejmującą poprawne zaplanowanie zamówień, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, a także jego właściwego udokumentowania. Wykonawcy nabędą wiedzę dotyczącą środków ochrony prawnej oraz uzyskiwania zamówienia. Student zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie stosowania Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz regulacje prawne i charakterystykę transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Program obejmuje również zajęcia dotyczące finansów publicznych, polityki regionalnej UE czy technik negocjacyjnych.

Adresatami studiów podyplomowych w Poznaniu na kierunku Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne są przedsiębiorcy oraz przedstawiciele sektora publicznego, m.in. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, osoby zatrudnione w zakładach budżetowych, szkołach czy szpitalach, a także menadżerowie firm współpracujący z ww. podmiotami. Oferta studiów skierowana jest również do podmiotów działających w obszarze zamówień sektorowych oraz do jednostek pozyskujących środki z Unii Europejskiej.

Wymogiem do rozpoczęcia kształcenia na ww. kierunku jest wykształcenie wyższe i spełnienie dodatkowych warunków opisanych w zakładce Organizacja zajęć.

Po ukończeniu dwóch semestrów tego kierunku na Politechnice Poznańskiej uczestnicy otrzymują od uczelni świadectwo ukończenia, a także dostają dokument potwierdzający patronat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.